Στατιστικά δεδομένα 2014

Το 2014 ένας σημαντικός αριθμός πολιτών της ανατολικής Θεσσαλονίκης ήρθε σε επαφή με την ΕΛΠΙΔΑ και αξιοποίηση τις υπηρεσίες μας.
Ειδικότερα οργανώθηκαν :
  • Γονείς : Μια (1) ομάδα γονέων 10 συναντήσεων στη Μηχανιώνα και δύο (2) εργαστήρια για γονείς στη Περαία και στην Πυλαία 10 συναντήσεων η κάθε μια.
  • Σχολική κοινότητα : α) Ένα (1) σεμινάριο σε νηπιαγωγούς με θέμα 

    «Μια φορά κι έναν καιρό…στην ΕΛΠΙΔΑ» και δύο (3) ομάδες εποπτείας,  β) τέσσερα (4) σεμινάρια σε δασκάλους 

    με θέμα "Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης", "Νιώθω ασφαλής σε σχολείο", "Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση", "Παιχνίδια και Διαδίκτυο: πρόληψη των κινδύνων χρήσης" και έξι (6) ομάδες εποπτείας και 4 ατομικές εποπτίες, γ) ένα (1) σεμινάριο σε καθηγητές και 5 ομάδες εποπτείας, δ) πέντε (5) βραχείες παρεμβάσεις σε μαθητές Γυμνασίων / Λυκείων ε) έξι (6) σεμινάρια Επιμόρφωσης σε εκπαιδευτικούς.  
  • Αιτήματα Βοήθειας : πραγματοποιήθηκαν 376 συνεδρίες.
  • Εκδηλώσεις / ομιλίες ευαισθητοποίησης : πραγματοποιήθηκαν δώδεκα (12) ενημερωτικές ομιλίες σε γονείς ή σε εκπαιδευτικούς 
  • Εκπαίδευση φοιτητών / επαγγελματιών : σε συνεργασία με το τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό ην ΑΣΠΑΙΤΕ δεχτήκαμε για πρακτική άσκηση φοιτητές 7 φοιτητές.
  • Επιστημονικά Συνέδρια / Ημερίδες : συμμετοχή με εισήγηση σε 3 συνέδρια και 3 ημερίδες.