Διαρκής αξιολόγηση

Θα θέλαμε να μας διαθέσετε 5΄ από το χρόνο σας και να μας βοηθήσετε να γίνουμε καλύτεροι ως προς το είδος αλλά και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιων μας.