Ενημερωτικά Έντυπα

Η Επιστημονική Ομάδα της ΕΛΠΙΔΑΣ έχει δημιουργήσει ενημερωτικά έντυπα με σκοπό την ενημέρωση του γενικού πληθυσμού, αλλά και συγκεκριμένων ομάδων