Ευρωπαϊκά - Εθνικά Προγράμματα

Με στόχο την αξιοποίηση επιπλέον εθνικών ή ευρωπαϊκών πόρων, επιδιώκουμε την εξασφάλιση κονδυλίων για την υλοποίηση δράσεων ή ενεργειών, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα που υποβάλλουμε περιοδικά στον ΟΚΑΝΑ.
Έτσι είμαστε ανοικτοί σε συνεργασίες με τους Δήμους που συμμετέχουν στην εταιρεία του Κέντρου ή με φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης μας.
Τέτοια προγράμματα μας δίνουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε κοινοτόμες δράσεις, να παρέχουμε τεχνογνωσία σχετικά με την πρόληψη στους φορείς που δεν τη διαθέτουν και να εξασφαλίσουμε την ανάπτυξη ποιοτικών και σύμφωνων με τη σύγχρονη φιλοσοφία της πρόληψης δράσεων στην περιοχή μας. Επιπλέον μας φέρνουν σε επαφή με ευρωπαϊκούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην πρόληψη, εμπλουτίζοντας τις ιδέες μας γύρω από τη θεωρία και την εφαρμογή και αξιολόγησής προγραμμάτων.
Μέχρι τώρα έχουμε αξιοποιήσει προγράμματα του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, του ΜΕΤΕΧΩ και διακρατικά προγράμματα όπως το ΔΑΦΝΗ, που μας έδωσαν τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε εκπαιδευτικά υλικά, διαφημιστικό σποτ, ηλεκτρονικό παιχνίδι για νέους κ.ά.
        ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
                                                                      DAPHNE
ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

    ΣΥΥ