ΠΕΠ

Η «ΕΛΠΙΔΑ» με την δράση «Συμβουλευτική υποστήριξη οικογενών για την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών» συμμετείχε στο εγκεκριμένο Σχέδιο «Αναζωογόνηση της περιοχής εργατικών κατοικιών Φοίνικα στην Καλαμαριά, στα πλαίσια του Μέτρου 3.9 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ – ΕΚΤ» του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Η ενέργεια αυτή αφορά δέσμη ενεργειών ή υπηρεσιών με στόχο την ενημέρωση/πληροφόρηση για την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης.
Ειδικότερα η παρέμβαση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες:
Α. Αναπτύχθηκαν Δράσεις Ενημέρωσης και πληροφόρησης του γενικού πληθυσμού με διανομή εντύπων και προβολή τηλεοπτικού μηνύματος σε τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλήνιας και τοπικής εμβέλειας,

Β.Λειτούργησαν Ομάδα Γονέων και Ομάδες Νέων, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να πάρουν αξιόπιστες απαντήσεις σε ερωτήματα που τους απασχολούν και να αναπτύξουν μια γέφυρα επικοινωνίας με την «ΕΛΠΙΔΑ» στην οποία θα μπορούν να απευθύνονται κάθε φορά που ένα τόσο σοβαρό ζήτημα όπως η χρήση θα τους απασχολεί.

Γ. Σχεδιάστηκε το RESIST (Αντιστάσου), ένα καινοτόμο βιντεοπαιχνίδι εκπαιδευτικού χαρακτήρα, το οποίο επιχειρεί να διαπραγματευτεί έννοιες γύρω από την πρόληψη της χρήσης στη γλώσσα των εφήβων, αξιοποιώντας ένα μέσο γνώριμο σε αυτούς όπως είναι ο Η/Υ. Η καινοτομία του έγκειται σε δύο βασικούς λόγους: 1ον δεν υπάρχει εμπειρία από παρόμοια παιχνίδια με επίκεντρο την πρωτογενή πρόληψη και 2ον  δεν σκοπεύει να καθηλώσει τον παίχτη με hyper real textures, super game engines, στοιχεία που συχνά συναντούμε σε παιχνίδια που τα αγοράζει κάποιος και τα παίζει μόνος του, «χαμένος» μέσα στην πλαστή πραγματικότητα που αυτά δημιουργούν. Αντιθέτως το RESIST, το οποίο απευθύνεται σε νέους ηλικίας 12-18 ετών, δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να δει πίσω από την κατασκευή και τον ενθαρρύνει να εκφραστεί απλά, δημιουργώντας την δική του εκδοχή και δίνοντας το δικό του στίγμα στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Όπως ίσως κάνει και στην προσωπική του ζωή, με βάση την ποικιλία των εναλλακτικών επιλογών που του προσφέρονται και των σχέσεων που διαμορφώνει με τους γύρω του.

Το πρόγραμμα αναγνωρίστηκε ως ένα από τα 23 καλύτερα προγράμματα του Γ'ΚΠΣ (2000-2006) από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.