ΣΥΥ

Η ΕΛΠΙΔΑ στα πλαίσια της συνεργασίας του με το ΣΥΥ Καλαμαριάς στο πρόγραμμα «Εμψύχωση – Ενδυνάμωση – Ενσωμάτωση» για την παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Κοινωνική Ενσωμάτωση Ευπαθών Ομάδων του Πληθυσμού» ήταν υπεύθυνο για τη στήριξη και ενδυνάμωση των ομάδων μεταναστών – παλιννοστούντων.  Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. (ΕΚΤ) και τον Κρατικό Προϋπολογισμό στα πλαίσια του Μέτρου 2.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» (Αρ.Έγκρισης 177524/24-12-2002) και διαρκεί από τον Ιούνιο 2003 έως τον Φεβρουάριο 2004.
Συγκεκριμένα απευθύνθηκαν σε εμάς και χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες μας 13 άνεργοι παλιννοστούντες και 17 μετανάστες, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους ήταν γυναίκες. Οι χώρες προέλευσης ήταν: Βουλγαρία, Αλβανία, Τσεχία, Ρουμανία, Ρωσία, Αρμενία, Γεωργία, Ουκρανία, Κροατία.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε ατομικές και ομαδικές συναντήσεις που είχαν ως στόχο την ενδυνάμωση των παρακάτω δεικτών:
  • Καλλιέργεια θετικών στάσεων και συναισθημάτων μέσα από την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης για να εμπιστευθούν και να αξιοποιήσουν τις προσωπικές τους δυνατότητες. 
  • Ενίσχυση της αυτενέργειας των ατόμων ώστε να διευκολυνθεί η χωρίς καθυστέρηση ενεργή συμμετοχή τους στο καινούργιο περιβάλλον 
  • Δυνατότητα επικοινωνίας και επαφής με άλλους ανθρώπους 
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως: λήψη αποφάσεων, έκφραση συναισθημάτων, διεκδίκηση δικαιωμάτων, ανάληψη πρωτοβουλιών 
  • Πρόσβαση στην πληροφόρηση 
Η συνέπεια στην προσέλευση και η συστηματική παρακολούθηση των συναντήσεων έδειξε ότι το Κέντρο Πρόληψης «Ελπίδα» ως παράρτημα του ΣΥΥ Καλαμαριάς αποτέλεσε ένα χώρο στήριξης, ενδυνάμωσης και ενεργοποίησης των ωφελούμενων. Ενδεικτικό της ενεργοποίησης των ατόμων είναι ότι το 1/3 των εξυπηρετούμενων εντάχθηκε στο χώρο εργασίας ως μισθωτοί ενώ αρκετοί άνοίξαν τη δική τους επιχείρηση είτε εντάχθηκαν σε άλλα προγράμματα προκατάρτισης – κατάρτισης.