Τι είναι η ΕΛΠΙΔΑ

Tο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ανατολικής Θεσσαλονίκης «ΕΛΠΙΔΑ» λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 1998 στο πλαίσιο της Εθνικής Πολιτικής για την Πρόληψη της τοξικοεξάρτησης. Στηρίζεται από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) οικονομικά και επιστημονικά.

Είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία της οποίας μέλη είναι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ & β΄ βαθμού, αλλά και κοινωνικοί φορείς. Έχει έδρα το Δήμο Καλαμαριάς και δραστηριοποιείται στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Κύριος σκοπός της «ΕΛΠΙΔΑΣ» είναι η πρόληψη της τοξικοεξάρτησης – ιδιαίτερα των νέων – και η προαγωγή της ψυχικής και σωματικής υγείας των κατοίκων της περιοχής. Εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης σε γονείς, νέους, εκπαιδευτικούς και άλλες κοινωνικές ομάδες. Συμμετέχει σε δίκτυα και εμπλέκει εθελοντές για να στείλει μηνύματα πρόληψης στην τοπική κοινωνία. Στελεχώνεται από εξειδικευμένους κοινωνικούς επιστήμονες. 

Η «ΕΛΠΙΔΑ» επιδιώκοντας την καινοτομία και πρωτοτυπία έχει σχεδιάσει και εκδώσει σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, τα εξής πρωτότυπα εκπαιδευτικά υλικά :
  • «Ψυχική υγεία : ενίσχυση της αυτοεκτίμησης» (2002), 
  • «Emergency break : Violence prevention through non-formal education/learning» (2006) 
  • «Resist : ένα εκπαιδευτικό υλικό για την πρόληψης της χρήσης στους νέους» (2007), 
  • «Νιώθω ασφαλής στο σχολείο μου: ένα υλικό για την πρόληψη της βίας και της επιθετικότητας στην πρωτοβάθμια» (2008), 
  • «Αξίες Ζωής στην Εκπαίδευση» (2009) 
  • «Κάπνισμα; Όχι εμείς!» (2014) 
Σ
τα 16 χρόνια λειτουργίας η  ΕΛΠΙΔΑ  έχει  διακριθεί για την ποιότητα του έργου της με :
  • το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πρόληψης 2008 από το Συμβούλιο της Ευρώπης. 
  • την ένταξή της στα 23 καλύτερα προγράμματα του Γ'ΚΠΣ (2000-2006) από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.