Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Η ΕΛΠΙΔΑ διοικείται από επταμελές Δ.Σ. το οποίο σήμερα αποτελούν :

Πρόεδρος          : Μαρία Παυλίδου - Βασιλειάδου, εκπρόσωπος Δήμου Καλαμαριάς

Αντιπρόεδρος    : Άννα Μίχου - Κουγιάμη, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Θέρμης 

Γεν.Γραμματέας :Βασίλαρος Οδυσσέας, Εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων Πυλαίας

Ταμίας              : Σαρρής Εμμανουήλ (π.Δοσίθεος), Εκπρόσωπος Ι.Μ.Ν.Κρήνης & Καλαμαριάς

Μέλη                : Χριστίνα Κελεσίδου, Περιφερειακή Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας

                       :
Κόκκινος Μιχάλης, εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 1ου Γυμνασίου Μηχανιώνας

                       : Γεωργία Γκιούρκα, εκπρόσωπος εργαζομένων ΚΠ ΕΛΠΙΔΑ
Υποσελίδες (1): Μήνυμα της Προέδρου