Δράσεις σε εξέλιξη


Ενημέρωση για τα προγράμματα στην Δ.Ε. για εκπαιδευτικούς και γονείς

αναρτήθηκε στις 22 Σεπ 2022, 1:10 π.μ. από το χρήστη ΕΛΠΙΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Το Κέντρο Πρόληψης «Ελπίδα» εδώ και 24 χρόνια πραγματοποιεί παρεμβάσεις πρόληψης των εξαρτήσεων στη σχολική κοινότητα (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς), θεωρώντας πως η προαγωγή της ψυχικής υγείας στην εκπαίδευση είναι ένας από τους πρωταρχικούς πυλώνες των δράσεών του. 


Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα προτεινόμενα προγράμματα.


 

Υλικό

Διάρκεια

Τάξεις

«Σεξουαλικότητα στην εφηβεία: κίνδυνοι και προστατευτικοί παράγοντες»

μαθητές 2 δίωρες διδακτικές ώρες / εκπαιδευτικοί 2 συναντήσεις/ γονείς ένα 2ωρο εργαστήριο

 

Όλες οι τάξεις Γυμνασίου/Λυκείου

«Εγώ και οι άλλοι»

μαθητές 27 διδακτικές ώρες/ ο αριθμός των συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς θα οριστεί με την κάθε ομάδα

Όλες οι τάξεις του Γυμνασίου

«Διαχείριση συγκρούσεων»

μαθητές 2 διδακτικές ώρες / εκπαιδευτικοί 2 συναντήσεις

Όλες οι τάξεις Γυμνασίου/Λυκείου

Ο κάθε εκπαιδευτικός που ενδιαφέρεται να εφαρμόσει κάποιο από τα παραπάνω προγράμματα στην τάξη του, ανάλογα με το πού απευθύνεται το καθένα, μπορεί να  καταθέσει το αίτημά του στον παρακάτω σύνδεσμο: https://forms.gle/f5csu18Vbf3rCTap7

Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2022.

Στη συνέχεια θα οριστούν: α) η υλοποίηση ενός σεμιναρίου επιμόρφωσης, η διάρκεια του οποίου θα διαμορφωθεί ανάλογα με το βαθμό εμπειρίας του κάθε εκπαιδευτικού και β) συναντήσεις εποπτείας και υποστήριξης στην εφαρμογή του υλικού σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο. 

 

Στους γονείς απευθυνόμαστε με τους παρακάτω τρόπους:

1.    Ομάδες γονέων διάρκειας 10 δίωρων συναντήσεων, με θεματολογία που σχετίζεται με τις ανάγκες της νηπιακής ηλικίας (όρια, συναισθήματα, επιθετικότητα κ.α.)

2.    Ομιλίες σε γονείς, των οποίων τα θέματα μπορούν να προκύψουν από τη συνεργασία με την εκάστοτε σχολική μονάδα και τον σύλλογο γονέων & κηδεμόνων.

3.    Εργαστήρια γονέων 3 δίωρων συναντήσεων, εστιασμένα σε ένα θέμα που αναδύεται από τις ανάγκες της σχολικής κοινότητας και της οικογένειας σε μια δεδομένη χρονική στιγμή.

4.    Ατομική συμβουλευτική σε γονείς πάνω σε ζητήματα που τους δυσκολεύουν στο ρόλο τους.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για να συμβάλουμε στην επιτυχημένη εφαρμογή των προγραμμάτων.

Περιγραφή προγραμμάτων για τους εκπαιδευτικούς Π.Ε. και τους γονείς

αναρτήθηκε στις 22 Σεπ 2022, 12:52 π.μ. από το χρήστη ΕΛΠΙΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ   [ ενημερώθηκε 22 Σεπ 2022, 1:11 π.μ. ]

Το Κέντρο Πρόληψης «ΕΛΠΙΔΑ» εδώ και 24 χρόνια υλοποιεί προγράμματα σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, με θεματολογία που εναλλάσσεται ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Πιο συγκεκριμένα η πρότασή μας περιλαμβάνει:

Α) την εφαρμογή μακροχρόνιων προγραμμάτων ψυχική υγείας στους μαθητές με παράλληλη υποστήριξη των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν. Τα μακροχρόνια προγράμματα είναι:

1.    «Συναντώντας τον Άλλον» με στόχο την ανάπτυξη και προαγωγή υγιών, εποικοδομητικών σχέσεων, τόσο στα πλαίσια της σχολικής κοινότητας όσο και έξω από αυτήν, στην καθημερινή ζωή.  

2.   «Παιχνίδια και Διαδίκτυο: πρόληψη των κινδύνων χρήσης», με στόχο την ανάπτυξη των προστατευτικών παραγόντων για μια ασφαλή και έξυπνη χρήση της τεχνολογίας, απαλλαγμένη από συμπεριφορές κατάχρησης και εξάρτησης. Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων.

3.     «Κάπνισμα; Όχι εμείς», με στόχο την πρόληψη του καπνίσματος, το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων και συνοδεύεται από υλικό ευαισθητοποίησης για τους γονείς.

4.     «Εξαρτήσεις», με στόχο την πρόληψη ανάπτυξης εξαρτητικών συμπεριφορών, το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων.

5.     «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση», με στόχο την ανάπτυξη μιας υγιούς σεξουαλικότητας των παιδιών με σεβασμό στον εαυτό τους και τους άλλους, που απευθύνεται  αποκλειστικά σε μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης.

6.     «Νιώθω ασφαλής στο σχολείο μου» με στόχο την πρόληψη της βίας στο σχολείο και τη δημιουργία ενός κλίματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης (απευθύνεται σε όλες τις τάξεις).

7.     «Αξίες Ζωής στην Εκπαίδευση» με στόχο τη διερεύνηση και δημιουργική αφομοίωση αξιών ζωής από τους μαθητές (απευθύνεται σε όλες τις τάξεις).

8.    «Ψυχική Υγεία – Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης» με στόχο την ανάπτυξη του αισθήματος εκτίμησης του εαυτού και αυτοαποδοχής (απευθύνεται σε όλες τις τάξεις).

Η δομή των προγραμμάτων είναι η εξής:

  • Υλοποίηση εισαγωγικού εκπαιδευτικού σεμιναρίου (2 ημερών, 11 ωρών) στους εκπαιδευτικούς, με στόχο αφενός την κατανόηση βασικών εννοιών τού προγράμματος αφετέρου την εξοικείωση με τεχνικές προσέγγισης βιωματικής μάθησης.
  • Ομάδα εποπτείας για τους εκπαιδευτικούς, που θα συντονίζεται από στελέχη του Κέντρου Πρόληψης «ΕΛΠΙΔΑ». Στόχος της συγκεκριμένης ομάδας θα είναι η στήριξη των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού στους μαθητές. H διάρκεια κάθε συνάντησης θα είναι 2 ώρες, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων. Ο συνολικός αριθμός των εποπτικών συναντήσεων θα οριστεί με την κάθε ομάδα.
  • Παράλληλη εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος από τους εκπαιδευτικούς στους μαθητές (10 δίωρες συναντήσεις).

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής μετά το τέλος του σεμιναρίου και την εφαρμογή του προγράμματος στους μαθητές.

 

Β) Προκειμένου να ανταποκριθούμε στις ανάγκες που έχουν προκύψει από την εφαρμογή προγραμμάτων καλλιέργειας δεξιοτήτων, η «ΕΛΠΙΔΑ» έχει προσαρμόσει τα παρακάτω εκπαιδευτικά υλικά:

 

Υλικό

Τάξεις

Θεματική ενότητα

«Αν όλα τα παιδιά της γης»

Α’ & Β’ Δημοτικού

«Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ», Υποενότητα : «Αλληλοσεβασμός και Διαφορετικότητα».

«Ψυχική υγεία: Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης»

Όλες οι τάξεις του Δημοτικού

 «Ζω καλύτερα – Ευ ζην», Υποενότητα: Ψυχική υγεία και Συναισθηματική υγεία - Πρόληψη

«Συναντώντας τον άλλον»

 

Όλες οι τάξεις του Δημοτικού

 «Ζω καλύτερα – Ευ ζην»Υποενότητα: Ψυχική υγεία και Συναισθηματική υγεία - Πρόληψη

«Νιώθω ασφαλής στο σχολείο μου»

 

Όλες οι τάξεις του Δημοτικού

«Ενδιαφέρομαι και ενεργώ. Κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη», Υποενότητα: Ανθρώπινα δικαιώματα και συμπερίληψη

«Σεξουαλικότητα στην εφηβεία: κίνδυνοι και προστατευτικοί παράγοντες»

Στ’ Δημοτικού, Γυμνάσιο & Λύκειο

«Ζω καλύτερα – Ευ ζην»Υποενότητα: Γνωρίζω το σώμα μου- Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

 

«Παιχνίδια και Διαδίκτυο: Πρόληψη των κινδύνων χρήσης»

Δ’, Ε’ & Στ΄ τάξεις του δημοτικού

«Ζω καλύτερα – Ευ ζην», Υποενότητα :  Ψυχική υγεία και Συναισθηματική υγεία – Πρόληψη των Εξαρτήσεων

 

Μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα οριστούν: α) η υλοποίηση ενός διήμερου σεμιναρίου επιμόρφωσης και β) συναντήσεις εποπτείας και υποστήριξης στην εφαρμογή του υλικού σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο. 

 

Γ) Εφαρμογή βραχύχρονων προγραμμάτων ψυχικής υγείας στους μαθητές με παράλληλη υποστήριξη των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν. Τα προγράμματα αυτά είναι:

·         Σχολική βία (περιλαμβάνει για τους μαθητές 3 διδακτικές ώρες και για τους εκπαιδευτικούς 2 συναντήσεις)

·         Διαχείριση συγκρούσεων (περιλαμβάνει για τους μαθητές 2 διδακτικές ώρες και για τους εκπαιδευτικούς 2 συναντήσεις)

·         Σεξουαλικότητα στην εφηβεία (περιλαμβάνει για τους μαθητές 2 δίωρες διδακτικές ώρες, για τους εκπαιδευτικούς 2 συναντήσεις και για τους γονείς ένα 2ωρο εργαστήριο).

 

Στους εκπαιδευτικούς απευθυνόμαστε επίσης με 6ωρες επιμορφώσεις χωρίς την εφαρμογή υλικού στους μαθητές, καθώς και με ομιλίες. Η θεματολογία προκύπτει από τις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Στους γονείς απευθυνόμαστε με τους παρακάτω τρόπους:

1.      Ομάδες γονέων διάρκειας 10 δίωρων συναντήσεων, με θεματολογία που σχετίζεται με τις ανάγκες της νηπιακής ηλικίας (όρια, συναισθήματα, επιθετικότητα κ.α.)

2.      Ομιλίες σε γονείς, των οποίων τα θέματα μπορούν να προκύψουν από τη συνεργασία με την εκάστοτε σχολική μονάδα και τον σύλλογο γονέων & κηδεμόνων.

3.      Εργαστήρια γονέων 3 δίωρων συναντήσεων, εστιασμένα σε ένα θέμα που αναδύεται από τις ανάγκες της σχολικής κοινότητας και της οικογένειας σε μια δεδομένη χρονική στιγμή.

4.      Ατομική συμβουλευτική σε γονείς πάνω σε ζητήματα που τους δυσκολεύουν στο ρόλο τους.

 

Ο κάθε εκπαιδευτικός που ενδιαφέρεται να εφαρμόσει κάποιο από τα παραπάνω προγράμματα δεξιοτήτων στην τάξη του, ανάλογα με το πού απευθύνεται το καθένα, μπορεί να  καταθέσει το αίτημά του το αργότερο μέχρι τις 7 Οκτωβρίου στον παρακάτω σύνδεσμο: https://forms.gle/qfpaE8WMQxp2X4gr7

Ενημέρωση για τα προγράμματα της Ελπίδας στο Νηπιαγωγείο

αναρτήθηκε στις 22 Σεπ 2022, 12:46 π.μ. από το χρήστη ΕΛΠΙΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ   [ ενημερώθηκε 22 Σεπ 2022, 12:54 π.μ. ]

Το Κέντρο Πρόληψης «Ελπίδα» εδώ και 24 χρόνια πραγματοποιεί παρεμβάσεις πρόληψης των εξαρτήσεων στη σχολική κοινότητα, υιοθετώντας την άποψη πως η προαγωγή της ψυχικής υγείας στην εκπαίδευση είναι ένας από τους πρωταρχικούς πυλώνες της δράσης του. Θεωρώντας παράλληλα ότι η αποτελεσματικότητα του έργου της πρόληψης αυξάνεται όταν πραγματοποιούνται καθολικές παρεμβάσεις, στοχεύει σταθερά σε δράσεις, οι οποίες όταν είναι δυνατόν εμπλέκουν τόσο τους μαθητές και εκπαιδευτικούς όσο και την οικογένεια.

Παρακάτω σας περιγράφουμε με ποιον τρόπο παρεμβαίνουμε στο Νηπιαγωγείο, τόσο στη σχολική κοινότητα όσο και στην οικογένεια αυτής της ηλικιακής ομάδας.

 

Α. Δράσεις σε νηπιαγωγούς  

Για τη σχολική χρονιά 2022-23 σας προτείνουμε το πρόγραμμα «Αν όλα τα παιδιά της γης»:   

 

Υλικό

Τάξεις

Διάρκεια

Θεματική ενότητα

«Αν όλα τα παιδιά της γης»

Νηπιαγωγείο

10 δίωρες συναντήσεις με τους μαθητές

«Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ», Υποενότητα : «Αλληλοσεβασμός και Διαφορετικότητα».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει : α) την υλοποίηση ενός σεμιναρίου επιμόρφωσης, η διάρκεια του οποίου θα διαμορφωθεί ανάλογα με το βαθμό εμπειρίας του κάθε εκπαιδευτικού και β) συναντήσεις εποπτείας και υποστήριξης στην εφαρμογή του υλικού σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο. 

Β. Δράσεις σε γονείς

Το Κέντρο Πρόληψης σε συνεργασία με τα νηπιαγωγεία μπορεί να απευθυνθεί στους γονείς με τους παρακάτω τρόπους:

1.  Ομάδες γονέων διάρκειας 10 δίωρων συναντήσεων, με θεματολογία που σχετίζεται με τις ανάγκες της νηπιακής ηλικίας (όρια, συναισθήματα, επιθετικότητα κ.α.)

2.  Ομιλίες σε γονείς, των οποίων τα θέματα μπορούν να προκύψουν από τη συνεργασία με το εκάστοτε νηπιαγωγείο.

3.  Εργαστήρια γονέων 3 δίωρων συναντήσεων, εστιασμένα σε ένα θέμα που αναδύεται από τις ανάγκες της σχολικής κοινότητας και της οικογένειας σε μια δεδομένη χρονική στιγμή.

4.  Ατομική συμβουλευτική σε γονείς πάνω σε ζητήματα που τους δυσκολεύουν στο ρόλο τους.

 

Ο κάθε εκπαιδευτικός που ενδιαφέρεται να εφαρμόσει το παραπάνω πρόγραμμα στην τάξη του, μπορεί να  καταθέσει το αίτημά του το αργότερο μέχρι τις 14 Οκτωβρίου στον παρακάτω σύνδεσμο: https://forms.gle/BKunHbXpS7ZEGXYT6

Εκδήλωση στον Δήμο Θέρμης 04/07/22

αναρτήθηκε στις 1 Ιουλ 2022, 3:06 π.μ. από το χρήστη ΕΛΠΙΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ   [ ενημερώθηκε 1 Ιουλ 2022, 3:25 π.μ. ]

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Αν.Θεσ/νίκης "ΕΛΠΙΔΑ" στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών συνεργάζεται με το Δήμο Θέρμης, την Διεύθυνση Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το ΚΕ.Π. Υγείας, τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Θέρμης, το Συμβούλιο Νέων Θέρμης, με την ευγενική υποστήριξη της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. στη διοργάνωση και υλοποίηση της εκδήλωσης με τίτλο: 

«Ξεκλείδωσε τις επιλογές σου, ελεύθερος από εξαρτήσεις», τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022.

Αυτή τη χρονιά, το μήνυμα της Πρόληψης συνοψίζεται στην αξία που έχει να είναι ο καθένας ενήμερος για τις επιλογές του και για τις δυνατότητες που υπάρχουν, τόσο μέσα του όσο και στο περιβάλλον του. Η αξιοποίηση όλων των παραπάνω συνίσταται στη διαμόρφωση μιας ελεύθερης βούλησης για το άτομο, τις ομάδες, τις κοινωνίες, μιας βούλησης που δεν παγιδεύεται στη μονομέρεια και τα στενά όρια οποιασδήποτε μορφής εξάρτησης.   

Η εκδήλωση θα γίνει με τη φυσική παρουσία των συμμετεχόντων, στην κεντρική πλατεία της Θέρμης. Η έναρξη θα γίνει στις 8μμ, καλώντας τα παιδιά και τους νέους να συμμετάσχουν σε βιωματικά εργαστήρια με θέμα την πρόληψη κατά των εξαρτήσεων. Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν τα Μουσικά Σχήματα των Νέων Θέρμης και «Χειμώνας 21»

Ευχόμενοι να σας δούμε συνοδοιπόρους στο έργο μας, σας προσκαλούμε στην εκδήλωσή μας, με την ελπίδα να γίνει τόπος συνάντησης, χαράς και κινητοποίησης!   
Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Πρόληψης.


Εκδήλωση: "Ξεκλείδωσε τις Επιλογές σου Ελεύθερος από Εξαρτήσεις!"

αναρτήθηκε στις 16 Ιουν 2022, 3:38 π.μ. από το χρήστη ΕΛΠΙΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ   [ ενημερώθηκε 16 Ιουν 2022, 3:39 π.μ. ]

Το Κέντρο Πρόληψης "ΕΛΠΙΔΑ" στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών, οργανώνει, σε συνεργασία με το Δήμο Καλαμαριάς, 
εκδήλωση* με τίτλο: «Ξεκλείδωσε τις επιλογές σου, ελεύθερος από εξαρτήσεις!», την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022.

Αυτή τη χρονιά, το μήνυμα της Πρόληψης συνοψίζεται στην αξία που έχει να είναι ο καθένας ενήμερος για τις επιλογές του και για τις δυνατότητες που υπάρχουν, τόσο μέσα του όσο και στο περιβάλλον του. Η αξιοποίηση όλων των παραπάνω συνίσταται στη διαμόρφωση μιας ελεύθερης βούλησης για το άτομο, τις ομάδες, τις κοινωνίες, μιας βούλησης που δεν παγιδεύεται στη μονομέρεια και τα στενά όρια οποιασδήποτε μορφής εξάρτησης.

Η εκδήλωση θα γίνει με τη φυσική παρουσία των συμμετεχόντων, στην
Πλαζ Αρετσούς
Η έναρξη θα γίνει στις 8μμ, καλώντας τα παιδιά και τους νέους να συμμετάσχουν σε βιωματικά εργαστήρια με θέμα την πρόληψη κατά των εξαρτήσεων. Συγχρόνως οι χορευτές της Swing Academy θα προσκαλούν τους παρευρισκόμενους σε χορευτικές συναντήσεις, που θα διαδώσουν με το δικό τους τρόπο ότι η πρόληψη είναι το μοίρασμα, η χαρά, η συνδημιουργία.
Στις 9μμ. θα ξεκινήσει η συναυλία των Gadjo Dilo, ένα συγκρότημα, που, μέσα από το πάντρεμα διαφορετικών ήχων, παρασέρνει το κοινό σε μια gypsy jazz γιορτή! Η ιδέα της δημιουργικής σύνθεσης των διαφορετικών κουλτουρών, οπτικών, στοιχείων είναι ιδιαιτέρως γνώριμη στη φιλοσοφία της πρόληψης, μια και διαμορφώνει ένα μεγάλο μέρος του έργου της: η αλληλεπίδραση με το διαφορετικό εμπλέκει τους ανθρώπους σε αυθεντικές σχέσεις, τους βοηθάει να αποδεχτούν τον εαυτό τους και τους άλλους, να επικοινωνήσουν, να ελευθερωθούν από την προκατάληψη… με λίγα λόγια να ισχυροποιήσουν κάποιους πρωταρχικούς προστατευτικούς παράγοντες κατά των εξαρτήσεων.

Ευχόμενοι να σας δούμε συνοδοιπόρους στο έργο μας, σας προσκαλούμε στην εκδήλωσή μας, με την ελπίδα να γίνει τόπος συνάντησης, χαράς και κινητοποίησης!

*Δωρεάν συμμετοχή

Διαδικτυακή ομιλία με θέμα τα «Όρια στην οικογένεια»

αναρτήθηκε στις 2 Ιουν 2022, 12:23 π.μ. από το χρήστη ΕΛΠΙΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Τη Δευτέρα 6 Ιουνίου, στις 18.30-20.00, θα μιλήσουμε για τα "Όρια στην Οικογένεια" στο 3ο Νηπιαγωγείο Πυλαίας. 
Θα αναζητήσουμε δυσκολίες και προκλήσεις, που συχνά φέρνει το ζήτημα της οριοθέτησης, αλλά και τα δυνατά σημεία που έχει τόσο ο κάθε γονιός όσο και το κάθε οικογενειακό σύστημαΓια περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Δρακοπούλου Μαριάννα, Κλ.Ψυχολόγος, στέλεχος του ΚΠ Ελπίδα.


Ομιλία στο 27ο Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς. "Σχέσεις Οικογένειας - Σχολείου"

αναρτήθηκε στις 10 Μαΐ 2022, 11:52 μ.μ. από το χρήστη ΕΛΠΙΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Το Κέντρο Πρόληψης «ΕΛΠΙΔΑ» και το 27ο Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς, σας προσκαλούν στη διαδικτυακή ομιλία με τίτλο:

 “Σχέσεις Οικογένειας-Σχολείου”

Για να ξεκινήσει κανείς τη διερεύνηση του ζητήματος είναι χρήσιμο να έχει κάνει την παραδοχή ότι τα δύο συστήματα για τα οποία μιλούμε, το σχολείο και η οικογένεια, αποτελούν πρωταρχικά συστήματα επιρροής και διαπαιδαγώγησης των παιδιών.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται να διατυπώνεται συχνά το ερώτημα «ποιες είναι οι σχέσεις ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια;» και ακολούθως «μπορούν αυτές να διαμορφωθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν ένα θετικό αποτέλεσμα στη διαπαιδαγώγηση και τη γενικότερη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών;».

Η προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά εγείρουν μία σύνθετη και πολυδιάστατη συζήτηση, σημεία της οποία θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας.

 

Δευτέρα 16 Μαΐου 2022, 19:00 - 21:00

 

Ομιλητής: Μεδίτσκος Ανδρέας, Κοινωνιολόγος, ΜΑ Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Στέλεχος Κ.Π. «ΕΛΠΙΔΑ»

 

Για να συμμετέχετε* πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://us02web.zoom.us/j/81586875847?pwd=aGM2ZWxXOEY1MXJYQ0VVL3BXRDBRQT09 

*Ελεύθερη συμμετοχή

Ομιλία στο 27ο Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς, "Συγκρούσεις στην Παιδική Ηλικία: Ο Ρόλος των Γονιών"

αναρτήθηκε στις 4 Μαΐ 2022, 2:50 π.μ. από το χρήστη ΕΛΠΙΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ   [ ενημερώθηκε 4 Μαΐ 2022, 2:51 π.μ. ]

Το Κέντρο Πρόληψης «ΕΛΠΙΔΑ» και το 27ο Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς, σας προσκαλούν στη διαδικτυακή ομιλία με τίτλο:

“Συγκρούσεις στην Παιδική Ηλικία: Ο Ρόλος των Γονιών”

Η διαχείριση των συγκρούσεων και η επίτευξη αποτελεσματικότερης επικοινωνίας με τα παιδιά προβληματίζει και απασχολεί τους περισσότερους γονείς παιδιών διαφορετικών ηλικιακών κατηγοριών. Πολλοί γονείς δυσκολεύονται να διαχειριστούν «κρίσεις» που παρουσιάζουν τα παιδιά τους με αποτέλεσμα να επιλέγουν τρόπους αντίδρασης που συνήθως οδηγεί σε καβγάδες, κλιμάκωση της σύγκρουσης και συναισθηματική απομάκρυνση. Αυτό όμως που έχει σημασία για τα μέλη μιας οικογένειας δεν είναι να αποφεύγουν τη σύγκρουση, αλλά να γνωρίζουν τους τρόπους διευθέτησής της. Στη διαδικτυακή μας συνάντηση θα προσπαθήσουμε να άρουμε τους φόβους μας απέναντι στις συγκρούσεις και να αναζητήσουμε αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισής τους.

 Δευτέρα 9 Μαΐου 2022, 19:00 - 21:00

 

Ομιλητής: Μεδίτσκος Ανδρέας, Κοινωνιολόγος, ΜΑ Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Στέλεχος Κ.Π. «ΕΛΠΙΔΑ»

 

Για να συμμετέχετε* πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://us02web.zoom.us/j/85921585958?pwd=WGtva3NkZHE3ZDRXd2I4Z3BxWDNGUT09

 

 

*Ελεύθερη συμμετοχή

Ομιλία: "Ενίσχυση της Αυτοεκτίμησης. Ο ρόλος των Γονιών"

αναρτήθηκε στις 30 Μαρ 2022, 11:33 μ.μ. από το χρήστη ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΔΙΤΣΚΟΣ   [ ενημερώθηκε 30 Μαρ 2022, 11:35 μ.μ. ]

Το Κέντρο Πρόληψης «ΕΛΠΙΔΑ» και το 2o Γυμνάσιο Θέρμης, σας προσκαλούν στη διαδικτυακή ομιλία με τίτλο:

 “Ενίσχυση της Αυτοεκτίμησης. Ο Ρόλος των Γονιών”

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η αυτοεκτίμηση δεν είναι ένα χαρακτηριστικό με το οποίο γεννιόμαστε. Ωστόσο, συνδέεται με τις πρώτες εμπειρίες ζωής, όταν πρωτο διαμορφώνεται ο εαυτός και σχετίζεται με την ανάγκη για αποδοχή και αγάπη από τους άλλους. Αναπτύσσεται στο πέρασμα του χρόνου και οι σημαντικοί άλλοι μπορούν να ενισχύσουν ή να αποδυναμώσουν την ανάπτυξή της στη ζωή ενός παιδιού.

Ο ρόλος της οικογένειας στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης θα αποτελέσει κεντρικό στοιχείο διερεύνησης στη διαδικτυακή μας συνάντηση, αναζητώντας παράλληλα αποτελεσματικές προσεγγίσεις που θα οδηγούν προς αυτήν την κατεύθυνση.

                                                                                                                                     Δευτέρα 4 Απριλίου 2022, 18:00 - 20:00

 

         Ομιλητής: Μεδίτσκος Ανδρέας, Κοινωνιολόγος, ΜΑ Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Στέλεχος Κ.Π. «ΕΛΠΙΔΑ»

 

Για να συμμετέχετε* πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://us02web.zoom.us/j/86097424900?pwd=cUtDSU51YU5idnVUa0Jyb3ppSmhoUT09

 

 

*Ελεύθερη συμμετοχή

Ομιλία στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

αναρτήθηκε στις 24 Μαρ 2022, 2:46 π.μ. από το χρήστη ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΔΙΤΣΚΟΣ   [ ενημερώθηκε 11 Απρ 2022, 2:22 π.μ.από ΕΛΠΙΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ]Συνεχίζουμε με το θέμα των σχέσεων οικογένειας - σχολείου. Αυτή τη φορά θα φιλοξενηθούμε διαδικτυακά από το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.

Δευτέρα 11 Απριλίου 2022, 18:00 - 20:00

Ομιλητής: Μεδίτσκος Ανδρέας, Κοινωνιολόγος, ΜΑ Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Στέλεχος Κ.Π. «ΕΛΠΙΔΑ»

Για να συμμετέχετε* πατήστε εδώ

*Ελεύθερη συμμετοχή

Σας περιμένουμε!

1-10 of 87