Ενημέρωση για τα προγράμματα της Ελπίδας στο Νηπιαγωγείο

αναρτήθηκε στις 22 Σεπ 2022, 12:46 π.μ. από το χρήστη ΕΛΠΙΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ   [ ενημερώθηκε 22 Σεπ 2022, 12:54 π.μ. ]
Το Κέντρο Πρόληψης «Ελπίδα» εδώ και 24 χρόνια πραγματοποιεί παρεμβάσεις πρόληψης των εξαρτήσεων στη σχολική κοινότητα, υιοθετώντας την άποψη πως η προαγωγή της ψυχικής υγείας στην εκπαίδευση είναι ένας από τους πρωταρχικούς πυλώνες της δράσης του. Θεωρώντας παράλληλα ότι η αποτελεσματικότητα του έργου της πρόληψης αυξάνεται όταν πραγματοποιούνται καθολικές παρεμβάσεις, στοχεύει σταθερά σε δράσεις, οι οποίες όταν είναι δυνατόν εμπλέκουν τόσο τους μαθητές και εκπαιδευτικούς όσο και την οικογένεια.

Παρακάτω σας περιγράφουμε με ποιον τρόπο παρεμβαίνουμε στο Νηπιαγωγείο, τόσο στη σχολική κοινότητα όσο και στην οικογένεια αυτής της ηλικιακής ομάδας.

 

Α. Δράσεις σε νηπιαγωγούς  

Για τη σχολική χρονιά 2022-23 σας προτείνουμε το πρόγραμμα «Αν όλα τα παιδιά της γης»:   

 

Υλικό

Τάξεις

Διάρκεια

Θεματική ενότητα

«Αν όλα τα παιδιά της γης»

Νηπιαγωγείο

10 δίωρες συναντήσεις με τους μαθητές

«Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ», Υποενότητα : «Αλληλοσεβασμός και Διαφορετικότητα».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει : α) την υλοποίηση ενός σεμιναρίου επιμόρφωσης, η διάρκεια του οποίου θα διαμορφωθεί ανάλογα με το βαθμό εμπειρίας του κάθε εκπαιδευτικού και β) συναντήσεις εποπτείας και υποστήριξης στην εφαρμογή του υλικού σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο. 

Β. Δράσεις σε γονείς

Το Κέντρο Πρόληψης σε συνεργασία με τα νηπιαγωγεία μπορεί να απευθυνθεί στους γονείς με τους παρακάτω τρόπους:

1.  Ομάδες γονέων διάρκειας 10 δίωρων συναντήσεων, με θεματολογία που σχετίζεται με τις ανάγκες της νηπιακής ηλικίας (όρια, συναισθήματα, επιθετικότητα κ.α.)

2.  Ομιλίες σε γονείς, των οποίων τα θέματα μπορούν να προκύψουν από τη συνεργασία με το εκάστοτε νηπιαγωγείο.

3.  Εργαστήρια γονέων 3 δίωρων συναντήσεων, εστιασμένα σε ένα θέμα που αναδύεται από τις ανάγκες της σχολικής κοινότητας και της οικογένειας σε μια δεδομένη χρονική στιγμή.

4.  Ατομική συμβουλευτική σε γονείς πάνω σε ζητήματα που τους δυσκολεύουν στο ρόλο τους.

 

Ο κάθε εκπαιδευτικός που ενδιαφέρεται να εφαρμόσει το παραπάνω πρόγραμμα στην τάξη του, μπορεί να  καταθέσει το αίτημά του το αργότερο μέχρι τις 14 Οκτωβρίου στον παρακάτω σύνδεσμο: https://forms.gle/BKunHbXpS7ZEGXYT6

Comments