Αξιολόγηση 8ο Νηπιαγωγείο Περαίας

Κλείνοντας το πρόγραμμα που κάναμε για τις αξίες ζωής με τα παιδιά διαπιστώθηκε ότι άφησε στα παιδιά μια πολλή θετική εμπειρία γύρω από την αναγνώριση και εκτίμηση των πραγματικών αξιών στη ζωή και μια ιδιαίτερα γλυκιά και ευχάριστη αίσθηση από τις ίδιες τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν μέσα στην τάξη. Στο τελευταίο εργαστήρι και την τελική αποτίμηση του προγράμματος εκφράστηκαν όλα με μεγάλο ενθουσιασμό γι' αυτό και συζητώντας μαζί τους μίλησαν τα ίδια για τα συναισθήματα τους και για το ότι αρκετά απ' αυτά τα έχουν πλέον πιο ξεκάθαρα μέσα τους. Έννοιες όπως η ευτυχία, η συνεργασία, η διαφορετικότητα κ.λ.π. τους είναι πιο σαφείς κι αναγνωρίσιμες αλλά τυγχάνουν και μεγαλύτερης εκτίμησης και σημασίας.
Αν και στην αρχή υπήρχαν κάποιοι ενδοιασμοί για το κατά πόσο θα ήταν εύκολο κάποιες τόσο πολύ γενικές έννοιες να γίνουν πράγματι αντιληπτές από τα παιδιά και τα ίδια να μπορούν να μιλήσουν γι' αυτές πιο εύστοχα, ωστόσο φάνηκε πως μέσα από την εξέλιξη του προγράμματος αυτό έγινε πράγματι δυνατό κι όπως είπαν και τα ίδια τα παιδιά: " το πρόγραμμα ήταν...σούπερ-ντούπερ". 


Ο ρόλος του συντονιστή - Οφέλη από την εποπτεία
Ο ρόλος του συντονιστή ήταν αρχικά αρκετά δύσκολος και απαιτητικός γιατί εμπεριείχε και προϋπέθετε ένα μεγάλο κομμάτι ευθύνης τόσο απέναντι στα παιδιά όσο και απέναντι στους συντονιστές του προγράμματος από την "ΕΛΠΙΔΑ". Καθώς όμως εξελισσόταν το πρόγραμμα και προχωρούσαμε ολοένα και περισσότερο στα εργαστήρια, η αίσθηση αυτή αμβλύνθηκε και η όλη διαδικασία έγινε και πιο οικεία και πιο απλή. Καθοριστικό ρόλο σ' αυτό το κομμάτι είχε η εποπτεία που μας έδινε τη δυνατότητα να συζητάμε διεξοδικά και στοχευμένα ό,τι μας δυσκόλευε ή μας απασχολούσε αλλά και να παίρνουμε πιο πρακτικές συμβουλές για την αντιμετώπιση στάσεων και συμπεριφορών που μας προβλημάτιζαν λίγο παραπάνω ή μας δυσκόλευαν. 
Ως κατακλείδα θα έλεγα ότι πρόκειται για ένα θαυμάσιο πρόγραμμα πολύ χρήσιμο και εποικοδομητικό ακόμη και στα πλαίσια του νηπιαγωγείου που σχετίζεται με μικρότερες ηλικίες παιδιών! Χαίρομαι ιδιαίτερα που συμμετείχα σ' αυτό γιατί κέρδισα πολλά τόσο σε εμπειρία όσο και σε αυτογνωσία! 

Η νηπιαγωγός
Μπουρνουξούζη Μαργαρίτα