Ολοκλήρωση Ομάδων Γονέων: "Εμείς και τα παιδιά μας"

                                                                           
Η "Ελπίδα" σε συνεργασία με τους Δήμους Καλαμαριάς και Θέρμης υλοποίσε 3 ομάδες γονέων.
Στις Ομάδες συμμετείχαν συνολικά 52 γονείς, οι οποίοι μοιράστηκαν προσωπικές τους εμπιερίες,
ανέδειξαν προβληματισμούς και ανησυχίες που συναντούν καθημερινά στην οικογενειακή τους πραγματικότητα και αναζήτησαν τρόπους αντιμετώπισης που ταιριάζουν στις δικές τους ιδιαίτερες ανάγκες. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες δράσεις στους γονείς μπορείτε να επικοινωνήσετε με την "Ελπίδα".
Ομάδα Γονέων 1ου Γυμνασίου ΘέρμηςΟμάδα Γονεών Τριλόφου