ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ : ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

αναρτήθηκε στις 3 Ιουλ 2015, 12:35 π.μ. από το χρήστη ΕΛΠΙΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ   [ ενημερώθηκε 14 Ιουλ 2015, 3:10 π.μ. ]
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος «Παιχνίδια και Διαδίκτυο: πρόληψη των κινδύνων χρήσης» το οποίο υλοποίησε τη φετινή σχολική χρονιά 2014 – 2015 το Κέντρο μας.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως σκοπό την ανάπτυξη των προστατευτικών παραγόντων για μια ασφαλή και έξυπνη χρήση της τεχνολογίας, απαλλαγμένη από συμπεριφορές κατάχρησης και εξάρτησης. Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος ήταν:
  • η κατανόηση των εννοιών «διαδίκτυο» και «παιχνίδια» και η συνειδητοποίηση της σχέσης που οι μαθητές έχουν με αυτά 
  • η αναγνώριση των κινδύνων που ελλοχεύουν στη χρήση των τεχνολογικών μέσων 
  • η ανάπτυξη των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών και η σύνδεση αυτών με την ορθή χρήση των μέσων 
  • η ενίσχυση κλίματος συνεργασίας στην τάξη και η βελτίωση των υφιστάμενων διαπροσωπικών σχέσεων. 
Το πρόγραμμα απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς της Α/ βάθμιας Εκπαίδευσης ώστε να το εφαρμόσουν αποκλειστικά σε μαθητές των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων και αφορούσε σε :
  • Υλοποίηση διήμερου εισαγωγικού εκπαιδευτικού σεμιναρίου στους εκπαιδευτικούς με στόχο αφενός την κατανόηση βασικών εννοιών του προγράμματος αφετέρου την εξοικείωση με τεχνικές προσέγγισης βιωματικής μάθησης. 
  • Ομάδες Εποπτείας 21 εκπαιδευτικών οι οποίοι εφάρμοσαν το πρόγραμμα στους μαθητές. Στόχος των συγκεκριμένων ομάδων ήταν η στήριξη των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος και αφορούσε σε 12 συναντήσεις. 
Συγκεκριμένα: 
  • 1η ομάδα εποπτείας
Συμμετείχαν 11 εκπαιδευτικοί από τα εξής δημοτικά σχολεία: 4ο Θέρμης (Βλαχάβα ΦανήΜάρκου ΔήμητραΜήλιου Ουρανία, Θώμου Βάγια), 7ο Καλαμαριάς (Κώτσογλου Κυριακή), 17ο Καλαμαριάς (Καπετάνιου Αικατερίνη), 20ο Καλαμαριάς (Κούφα Μαριάννα, Γάλλου Μαρία), Εξοχής (Καρύπη Σεβαστή), Χορτιάτη (Γρατσωνίδης ΑστέριοςΑλπανίδου Ελισάβετ).  Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε 203 μαθητές και η ομάδα εποπτείας συντονιζόταν από τους Μαυρομιχάλη Αναστάση και Μελετίδου Λουκία.  
  • 2η ομάδα εποπτείας 
Συμμετείχαν 10 εκπαιδευτικοί από τα εξής δημοτικά σχολεία: 2ο Ραιδεστού (Δημούδης Γεώργιος, Τζιουμάκης Γεώργιος), 2ο Πανοράματος (Φραντζολά Θεοδώρα, Καλογιάννη Σοφία, Σαχπατζίδου Σαλώμη), 1ο Θέρμης (Κύρου – Χατζηευφραιμίδου Ειρήνη), Ν.Κερασιάς (Βασιλική Βαγιάτα, Θωμάς Φιλομούζης), 13ο Καλαμαριάς (Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος), ΤΕΕ Β’ Βαθμίδας ΕΑ (Πίγκα Κωνσταντίνα). Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε 152 μαθητές και η ομάδα εποπτείας συντονιζόταν από τους Γκιούρκα Γεωργία και Δρακοπούλου Μαριάννα. 
  • Εφαρμογή του προγράμματος στους μαθητές, 11 συναντήσεων 
  • Παραγωγή πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού με τίτλο «Παιχνίδια και Διαδίκτυο: πρόληψη των κινδύνων χρήσης»
Το υλικό υνίσταται σε 11 εργαστήρια, ακολουθεί τη μεθοδολογία της βιωματικής/ ενεργητικής μάθησης και ενδεικτικά ενότητες που περιλαμβάνει είναι: δυναμική ομάδας, οφέλη / κίνδυνοι τεχνολογικών μέσων, cyberbullying, εξάρτηση, αυτοεκτίμηση. 
Πατώντας στο όνομα του κάθε εκπαιδευτικού μπορείτε να δείτε την αξιολόγησή του, ενώ στο Gallery του ιστότοπου μπορείτε να βρείτε σχετικές φωτογραφίες. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τους συντονιστές των ομάδων.