Αξιολόγηση του Δημοτικού Εξοχής

Το σύνολο των μαθητών-τριών ενθουσιάστηκε με το πρόγραμμα και καθ΄ όλη τη διάρκειά του ανυπομονούσαν για το επόμενο εργαστήριο. Πέρα από τον ενθουσιασμό, σημειώθηκε επίσης ενεργή συμμετοχή στην πορεία με έντονο προβληματισμό και σαφή τοποθέτηση της πλειοψηφίας των παιδιών στα επιμέρους θέματα που διαπραγματευτήκαμε.
Το πρόγραμμα, όπως πραγματοποιήθηκε , κατάφερε να μεταφέρει σε μεγάλο βαθμό στους μαθητές- τριες αρκετό προβληματισμό – ενημέρωση ως αναφορά το διαδίκτυο και τους κινδύνους του. Είναι γεγονός ότι προϋπήρχε ικανοποιητική ενημέρωση και από το σπίτι, η οποία λειτούργησε επικουρικά στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος. Θα προτιμούσα, ωστόσο, να γίνουν περισσότερα εργαστήρια που θα βοηθούσαν στην ενδυνάμωση και ενίσχυση του κάθε μαθητή-τριας με κατάλληλες ικανότητες – προσόντα για την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων.
Προσωπικά, το πρόγραμμα πέρα από ένα δίωρο ατομικής ψυχοθεραπείας (και μάλιστα δωρεάν!), μου προσέφερε πολλές γνώσεις όχι μόνο σχετικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο, αλλά και τους τρόπους (tips) αντιμετώπισης «προβληματικών» καταστάσεων που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στην τάξη. Και τέλος μια διαφορετική οπτική που εσείς, ως ψυχολόγοι, εκτιμάτε – αντιμετωπίζετε τις διάφορες καταστάσεις.
Ευχαριστώ τους δύο ψυχολόγους, Λουκία - Αναστάση και εύχομαι να ξανασυνεργαστούμε και σε άλλα προγράμματα!

Σεβαστή Καρύπη
Η δασκάλα του τμήματος
Σημείωση : Για να δείτε φωτογραφία από την εφαρμογή του προγράμματος στο Δημοτικό Εξοχής 
πατήστε ΕΔΩ