Πρόγραμμα ¨Κάπνισμα; Όχι Εμείς!" στο Δημοτικό Σχολείο Χορτιάτη

αναρτήθηκε στις 22 Μαρ 2014, 7:54 π.μ. από το χρήστη ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΛΠΙΔΑ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ξ
εκίνησε τον Ιανουάριο και θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2014, πραγματοποιείται στο Ε1 τμήμα του Δημοτικού Σχολείου Χορτιάτη, σε συνεργασία με τον κ. Χριστοδουλίδη Τριαντάφυλλο.
Αποτελείται από 13 δίωρες συναντήσεις και οι επιμέρους στόχοι αφορούν στη(ν) : 
  • παροχή έγκυρης και αξιόπιστης γνώσης σε σχέση με τις συνέπειες του καπνίσματος κυρίως τις βραχυπρόθεσμες που μπορούν να γίνουν αντιληπτές και κατανοητές από τα παιδιά, 
  • αναγνώριση των αρνητικών προτύπων (οικογένεια, ΜΜΕ, παρέα) που επηρεάζουν τη στάση και τις αντιλήψεις μας για το κάπνισμα, 
  • ανάπτυξη αποτελεσματικών τρόπων έκφρασης της προσωπικής γνώμης και τρόπων να λέμε όχι σε ότι δε συμφωνούμε χωρίς να βλάπτουμε τους υπόλοιπους, 
  • καλλιέργεια μιας στάσης φροντίδας του εαυτού και αυτοεκτίμησης, 
  • συνειδητοποίηση των ενηλίκων, για την επιρροή που ασκούν ως μοντέλα στην ανάπτυξη εξαρτητικών συμπεριφορών από μέρους των παιδιών.
Παράλληλα με το πρόγραμμα στους μαθητές πραγματοποίηθηκε συνάντηση ευαισθητοποίησης των γονιών τους.