Πρόγραμμα "Προκαταλήψεις - Στερεότυπα - Αποδοχή της διαφορετικότητας" στο Δημ. Αγ. Παρασκευής

αναρτήθηκε στις 18 Ιουν 2014, 2:52 π.μ. από το χρήστη ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΔΙΤΣΚΟΣ

Τ
ο πρόγραμμα υλοποιήθηκε από την κ. Ζυρπιάδου Νάντια στο Γ2 τμήμα του Δημ. Σχολείου της Αγίας Παρασκευής, κατά την περίοδο Φεβρουάριος - Ιούνιος 2014. Περιελάμβανε 9 βιωματικά εργαστήρια με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση φαινομένων προκατάληψης.
Οι στόχοι του προγράμματος σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων ήταν οι εξής:
Σε επίπεδο γνώσεων:
 • να γνωρίσουν πως δουλεύουν οι ομάδες και ποιοι παράγοντες που δυσχεραίνου ή/και διευκολύνουν τη λειτουργία τους,
 • να γνωρίσουν διαφορετικές κουλτούρες,
 • να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τις έννοιες των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων,
 • να  γνωρίζουν τη διαδικασία της ταμπελοποίησης,
 • να συνδέσουν τη ταμπελοποίηση με την προκατάληψη και τη μη ανάληψη προσωπικής ευθύνης,
 • να ορίζουν την έννοια του ρατσισμού και να διακρίνουν τις μορφές του,
 • να γνωρίζουν τη διαφορά του ρατσισμού με τις προκαταλήψεις, αλλά και πότε οι προκαταλήψεις μπορούν να «γεννήσουν» το ρατσισμό,
 • να κατανοήσουν την έννοια της ενσυναίσθησης και της σημασίας να προσπαθούν να μπαίνουν στη θέση του άλλου.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

 • να μπορούν να εργάζονται σε ομάδες,
 • να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα των συνομιλήκων τους,
 • να επεξεργαστούν διαφορετικά & αντίθετα συναισθήματα,
 • να χρησιμοποιούν την ενσυναίσθηση στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.
Σε επίπιδο στάσεων:
 • να αισθανθούν άνετα με τους εαυτό τους και με τα συναισθήματά τους
 • να υιοθετήσουν μια αρνητική στάση απέναντι σε ρατσιστικές συμπεριφορές
 • να κινητοποιήσουν την υπόλοιπη σχολική κοινότητα για το θέμα των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων.


Οι εντυπώσεις από την εφαρμογή του προγράμματος
Προσεγγίζοντας το θέμα « Στερεότυπα » και όλη την ομπρέλα των υποθεμάτων που ανοίγει, μένει ένα αίσθημα γοητευτικής έκπληξης.Γιατί ήταν έκπληξη να ακούς 8 χρονών παιδιά να χρησιμοποιούν λέξεις όπως : στερεότυπα, προκαταλήψεις, ρατσισμός, διαφορετικότητα, κουλτούρα, ταμπελοποίηση,… Να συζητούν γι’ αυτές ανιχνεύοντας το νόημά τους, τη δική τους σχέση με αυτές στην καθημερινότητά τους , να αμφισβητούν προϋπάρχουσες συμπεριφορές, να εξηγούν μ’ αυτές τα συμβάντα της στιγμής …. και πιο πολύ να χαίρονται που είναι η ώρα της Ευέλικτης ζώνης. Ξέραν ότι κάτι μπορούν να περιμένουν , παιχνίδι, δραματοποίηση, παραμύθι, βίντεο, τους ήταν πάντα ευχάριστα. Οι συζητήσεις , το πιο δύσκολο εγχείρημα. Η ηλικία μικρή, το θέμα μεγάλο. Ο βαθμός ωριμότητας των παιδιών ποικίλος. Ο χρόνος όμως έδειξε πως όλοι οσμίστηκαν αυτές τις έννοιες. Τις αναγνωρίζουν στις πράξεις τους ή στις πράξεις των άλλων. Τις καταδικάζου όταν χρειάζεται.Και επειδή το πρώτο πράγμα που χρειάζεται για να περάσει η χελώνα το δρόμο είναι να κάνει το πρώτο βήμα, γι’ αυτό … άξιζε το πρόγραμμα.

Ζυρπιάδου Νάντια
Δασκάλα, Δημ. Αγ. Παρασκευής, Γ2 τάξη
Φωτογραφικά Στιγμιότυπα