ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

αναρτήθηκε στις 25 Σεπ 2015, 12:39 π.μ. από το χρήστη ΕΛΠΙΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ   [ ενημερώθηκε 25 Σεπ 2015, 1:04 π.μ. ]
Για το σχολικό έτος 2015-16 η πρόταση της «ΕΛΠΙΔΑΣ» για εφαρμογή προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στο Δημοτικό αφορά το πρόγραμμα με τίτλο: «Παιχνίδια και Διαδίκτυο: πρόληψη των κινδύνων χρήσης», με στόχο την ανάπτυξη των προστατευτικών παραγόντων για μια ασφαλή και έξυπνη χρήση της τεχνολογίας, απαλλαγμένη από συμπεριφορές κατάχρησης και εξάρτησης. Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων.
Αναλυτικά, η πρόταση μας περιλαμβάνει:
  • Υλοποίηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου: 2 ημέρες/ 11 ώρες στους εκπαιδευτικούς με στόχο αφενός την κατανόηση βασικών εννοιών του προγράμματος αφετέρου την εξοικείωση με τεχνικές προσέγγισης βιωματικής μάθησης. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί 22 - 23 Οκτωβρίου 2015 και ώρες 15:00 – 20:30, στο χώρο της «ΕΛΠΙΔΑΣ». 
  • Παράλληλη Ομάδα εποπτείας, σε 15ημερη βάση, για τους εκπαιδευτικούς, που θα συντονίζεται από Στελέχη του Κέντρου Πρόληψης «ΕΛΠΙΔΑ». Στόχος της συγκεκριμένης ομάδας θα είναι η στήριξη των εκπαιδευτικών καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος στους μαθητές (11 δίωρες συναντήσεις). H διάρκεια κάθε συνάντησης θα είναι από 2-3 ώρες ανάλογα με τον αριθμό των εκπαιδευτικών. Ο συνολικός αριθμός των εποπτικών συναντήσεων ανέρχεται στις 12
  • Παράλληλη ευαισθητοποίηση των γονιών με συνοδευτικό υλικό του προγράμματος
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουνς την επισυναπτόμενη φόρμα-δήλωση συμμετοχής με mail ή με fax στο 2310442043 
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 14 Οκτωβρίου 2015.