Σχολική Κοινότητα

H ΕΛΠΙΔΑ αντιλαμβάνεται το σχολείο ως ένα χώρο ζωντανό, με ενέργεια, ήχους, χρώματα, παραστάσεις, όπου το ανθρώπινο υλικό εκπαιδευτικών - μαθητών αναμιγνύεται καθημερνά. Οι άνθρωποι μπορούν όχι απλά να μαθαίνουν κάτι καινούργιο ή διαφορετικό αλλά και να ενσωματώνουν την εμπειρία τους ως βίωμα γνωστικό, συναισθηματικό καινσωματικό. Σκέψης, συναισθήματα, σώματα μεγαλώνουν μαζί. Παίρνουν το ένα από το άλλο και μετουσιώνονται μέσα απο μια διαρκή εξελικτική διαδικασία όμορφο πολύτιμο υλικό. 
To ΚΠ ΕΛΠΙΔΑ στη μακρόχρονη πορεία του υποστηρίζει αυτό ακριβώς το πνεύμα του σχολείου όπου οι άνθρωποι μαθαίνουν τον εαυτό τους, μαθαίνουν τη ζωή, μαζί με τους άλλους. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσα από την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης που δίνουν τη δυνατότητα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να εκφράσουν τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και το κριτικό τους πνεύμα, αλλά και να αλληλεπιδράσουν με τους άλλους ζώνοντας ουσιαστικά το «σχετίζεσθαι».

Βιωματικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Στοχεύουν στην προαγωγή τηςs ψυχοκοινωνικής υγείας και στην πρόληψη εξαρτητικών συμπεριφορών και περιλαμβάνουν :
 • 3ήμερα εισαγωγικά εκπαιδευτικά σεμινάρια στους εκπαιδευτικούς 
 • εφαρμογή στους μαθητές από τους εκπαιδευτικούς 
 • παράλληλη ομάδα εποπτείας και στήριξης των εκπαιδευτικών, 15ήμερων συναντήσεων Στα 16 χρόνια λειτουργίας της ΕΛΠΙΔΑΣ σχεδιάστηκαν, εφαρμόστηκαν και αξιολογήθη­καν τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα : 
Πρωτοβάθμια 
 • «Αξίες Ζωής στην Εκπαίδευση» με στόχο τη διερεύνηση και δημιουργική αφομοίωση αξιών ζωής από τους μαθητές. 
 • «Νιώθω Ασφαλής στο Σχολείο μου» με στόχο την πρόληψη τns βίας. 
 • «Ψυχική Υγεία - Ενίσχυση τns Αυτοεκτίμησης» με στόχο την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των παιδιών. 
 • «Κάπνισμα; Όχι Eμείς!» με στόχο την πρόληψη του καπνίσματος. 
Δευτεροβάθμια 
 • «Οι έφηβοι λένε όχι στη Βία» με στόχο την πρόληψη της βίας. 
 • «Αλκοόλ και Έφηβοι» με στόχο την πρόληψη της xpήσης αλκοόλ. 
 • «Κάπνισμα: Εγώ και οι Άλλοι» με στόχο την πρόληψη του καπνίσματος. 
Ομάδα Υποστήριξης για τις ερευνητικές εργασίες (project) 
Αφορά στην εκπαίδευση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών Β/ Βάθμιας Εκπαίδευσns στον αποτελεσματικό συντονισμό μιας Ομάδας Εργασίας που διαφοροποιείται σημαντικά από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. 
Ενδεικτικές Θεματικές 
 • Δεξιότητες ενός συντονιστή 
 • Διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας 
 • Ενίσχυση της ενεργητικής συμμετοχής, της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης των μαθητών μέσα από τη βιωματική διαδικασία 
 • Διαχείριση δυσλειτουργικών στάσεων 
Η ομάδα αποτελείται από 8-12 εκπαιδευτικοί και συναντιέται σε 15ήμερη βάση. 

Βραχείες παρεκβάσεις 
Λειτουργούν σε επίπεδο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας και δίνουν τη δυνατότητα γνωριμίας με τον τρόπο δουλειάς της ΕΛΠΙΔΑΣ καθώς και τις δυνατότητες μακροχρόνιας παρέμβασης στο σχολείο :
 • Μικρής διάρκειας εργαστήρια 
 • Προβολές ταινιών 
Ενδεικτικές θεματικέςΕφηβεία, Μύθοι για τη χρήση ουσιών, Ενδοσχολική βία, Διαπροσωπικές σχέσεις.

      Ομορφαίνοντας τους τοίχους σχολείων