Στατιστικά Δεδομένα 2015

Το 2015 είναι άλλη χρονιά με πλούσια δράση.  Μεγάλος αριθμός πολιτών της ανατολικής Θεσσαλονίκης ήρθε σε επαφή με την ΕΛΠΙΔΑ και αξιοποίηση τις υπηρεσίες μας.
Ειδικότερα οργανώθηκαν :
  • Γονείς : Δύο (2) ομάδες γονέων 10 συναντήσεων στη Μηχανιώνα (Μηχανιώνα, Κερασιά) και ένα (1) εργαστήριο για γονείς στη Περαία (Ν.Επιβάτες).
  • Σχολική κοινότητα : α) Ένα (1) σεμινάριο σε νηπιαγωγούς με θέμα 

    «Μια φορά κι έναν καιρό…στην ΕΛΠΙΔΑ» και  τρεις (3) ομάδες εποπτείας,  β) τέσσερα (4) σεμινάρια σε δασκάλους 

    με θέμα "Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης", "Νιώθω ασφαλής σε σχολείο",  "Παιχνίδια και Διαδίκτυο: πρόληψη των κινδύνων χρήσης" και έξι (6) ομάδες εποπτείας και 4 ατομικές εποπτίες, γ) ένα (1) σεμινάριο σε καθηγητές και 5 ομάδες εποπτείας, με θέματα "Πρόληψη της βίας και επιθετικότητας", "Εξαρτήσεις", "Εγώ και οι Άλλοι", "Διαχείριση τάξης", δ) επτά (7) βραχείες παρεμβάσεις σε μαθητές Δημοτικών / Γυμνασίων / Λυκείων με θέματα "Εξαρτήσεις", "Διαχείρηση θυμού", Χρήση & Κατάχρηση Αλκοόλ, "Κίνδυνοι χρήσης διαδικτύου", "Σχολικός Εκφοβισμός"  ε) έξι (6) σεμινάρια Επιμόρφωσης σε εκπαιδευτικούς με θέματα "Σχέδιο και Οργάνωση Σχολικού Προγράμματος", "Σχολικός εκφοβισμός".
  • Αιτήματα Βοήθειας : πραγματοποιήθηκαν 119 συνεδρίες.
  • Εκδηλώσεις / ομιλίες ευαισθητοποίησης : πραγματοποιήθηκαν επτά (7) ενημερωτικές ομιλίες σε γονείς ή σε εκπαιδευτικούς με θέματα "Βία - Σχολική Βία: μορφές και αντιμετώπιση", «Οι δυσκολίες της διαφορετικότητας», "Όρια, η συνταγή για ευτυχισμένα παιδιά", «Πάλι δε μ’ ακούς;»: πώς να διαχειριστούμε συγκρούσεις και εντάσεις στην οικογένεια", "Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο", «Μεγαλώνοντας αυτόνομα παιδιά: ο ρόλος των γονιών».
  • Εκπαίδευση φοιτητών / επαγγελματιών : σε συνεργασία με το τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό ην ΑΣΠΑΙΤΕ δεχτήκαμε για πρακτική άσκηση φοιτητές 9 φοιτητές.
  • Επιστημονικά Συνέδρια / Ημερίδες : συμμετοχή με εισήγηση σε 2 συνέδρια (4 εισηγήσεις)  και 3 ημερίδες.