5ο Πανελλήνιο Συνέδιο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας

αναρτήθηκε στις 13 Μαΐ 2014, 9:28 π.μ. από το χρήστη ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΛΠΙΔΑ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο Κλάδος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας (ΣυΨ) της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ) σε συνεργασία με το Π.Τ.Δ.Ε., το Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. του Πανεπιστημίου Πατρών και το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής &Έρευνας του Π.Τ.Δ.Ε. Ιωαννίνων Συνέδριο με θέμα : "Σύγχρονες τάσεις, μελλοντικοί προσανατολισμοί", 6-9 Νοεμβρίου 2014 στην Πάτρα.
Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ