6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ & ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

αναρτήθηκε στις 22 Δεκ 2015, 11:41 μ.μ. από το χρήστη ΕΛΠΙΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ   [ ενημερώθηκε 22 Δεκ 2015, 11:41 μ.μ. ]
Η «Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων για την Προτυποποίηση και την Τυποποίηση» (ΕΝΕΠΡΟΤ) διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη στις 27 και 28 Μαΐου 2016 το «6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα» με κύρια θεματική ενότητα: «Ποιότητα και Πρότυπα στην Εκπαίδευση, την Επαγγελματική Κατάρτιση και τη Δια Βίου Μάθηση»
Βασικές ενότητες : Νέες τεχνολογίες, δίκτυα επικοινωνίας και δια βίου μάθηση Εκπαίδευση και κοινωνία, περιβάλλον, παιδεία και πολιτισμός Οργάνωση, διοίκηση και οικονομία της εκπαίδευσης Καινοτομία στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση Επιχειρήσεις, επιχειρηματικότητα και εκπαίδευση Πιστοποίηση και πρότυπα στην επαγγελματική κατάρτιση Εκπαιδευτική έρευνα , διδακτική μεθοδολογία και εκπαιδευτική αξιολόγηση Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση Εκπαίδευση και επαγγελματικός προσανατολισμός
Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτει την ιστοσελίδα www.eneprot.gr

Η ΕΛΠΙΔΑ θα συμμετέχει με την εισήγηση "Η σημαντικότητα της εποπτείας στην εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης της ψυχικής υγείας στην εκπαίδευση".