ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"

αναρτήθηκε στις 26 Μαρ 2014, 10:50 π.μ. από το χρήστη ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΛΠΙΔΑ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Το συνέδριο οργανώνεται στις 3 & 4 Μαίου 2014 στο Ευγενίδειο Ίδρυμα με στόχο :
  • η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη
  • η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι εναλλακτικών προσεγγίσεων
  • η ανταλλαγή εμπειρίας και γνώσης απόΕ μάχιμους εκπαιδευτικούς
  • ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός εκπαιδευτικός διάλογος.
Περισσότερες πληροφορίες στην διεύθυνση www.neospaidagogos.gr