Πανελλήνιο Συνέδριο : Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας : Έρευνητικές μελέτες και πρακτικές εφαρμογές, 27-29/11/15, Θεσσαλονίκη

αναρτήθηκε στις 16 Ιουν 2015, 4:02 π.μ. από το χρήστη ΕΛΠΙΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ   [ ενημερώθηκε 16 Ιουν 2015, 4:03 π.μ. ]
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας - Παρατηρητήριο Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διοργανώνουν Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: Πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας: Ερευνητικές μελέτες και πρακτικές εφαρμογές. Το συνέδριο θα διεξαχθεί στη Το συνέδριο θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, από 27 έως 29 Νοεμβρίου 2015, στους χώρους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
Σκοπός του Συνεδρίου είναι να αποτυπώσει τις σχετικές με το θέμα ερευνητικές μελέτες και, ταυτόχρονα, να προωθήσει γόνιμο και δημιουργικό διάλογο μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα καθώς και να θέσει τις βάσεις ευρύτερων προβληματισμών αναφορικά με την ενδοσχολική βία, ώστε να αναδειχθούν και να συζητηθούν οι προοπτικές αποτελεσματικής διαχείρισης στο επίπεδο της πρόληψης αλλά και της αντιμετώπισής της.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πατήσετε ΕΔΩ