Εκπαίδευση

Ο οραματισμός μιας δημιουργικής, προσανατολισμένης στην υγεία κοινωνίας, προϋποθέτει συμμάχους. Μια ουσιαστική διαδρομή στο χώρο της πρόληψης δεν μπορεί ποτέ να αποδώσει μέσα από μοναχικούς δρόμους, η παρέμβαση μπορεί να είναι μόνο διεπιστημονική.
Πολλοί επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε διάφορες υπηρεσίες της κοινότητας με τις οποίες συνεργαζόμαστε ή εν δυνάμει επαγγελματίες ψυχικής υγείας (φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές) δεν έχουν επαρκείς γνώσεις αναφορικά με την σύγχρονη φιλοσοφία της πρόληψης και πως αυτή υλοποιείται στην πράξη. Η γνώση γύρω από την εξάρτηση και την πρόληψη θα καθορίσει τις αντιλήψεις, τη στάση, τις δραστηριότητες και το αποτέλεσμα της δουλειάς τους. Είμαστε ανοικτοί στην ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και παρέχουμε προγράμματα ευαισθητοποίησης στον τομέα τόσο της εξάρτησης, όσο και της πρόληψης με στόχο να εμπλουτιστούν οι επιλογές τους και να διευκολυνθεί το έργο τους.
Επιπλέον στα 16 χρόνια λειτουργίας της ΕΛΠΙΔΑΣ η επιστημονική ομάδα έχει δημιουργήσει εκπαιδευτικά υλικά, αρχικά προς διευκόλυνση της δουλειάς της, τα οποία είναι πρωτότυπα και προσαρμοσμένα στις υπάρχουσες ανάγκες της σχολικής κοινότητας (μιας και αφορούν σε παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα). Κάποιο από αυτά τα υλικά ήδη εφαρμόζεται από στελέχη σε άλλα Κ.Π. ενώ υπάρχει ενδιαφέρον από στελέχη άλλων Κ.Π. για να το εφαρμόσουν. Για την ευρύτερη γνωστοποίηση όλων των εκπαιδευτικών υλικών της ΕΛΠΙΔΑΣ και την διασφάλιση της ορθής εφαρμογής τους υλοποιούνται περιοδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια.
Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΕΛΠΙΔΑΣ είναι σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων.