Ικανοποίηση των πολιτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες (2000-2012)

Η ΕΛΠΙΔΑ, το 2012, προχώρησε στη διεξαγωγή έρευνας γνώμης πολιτών για το βαθμό ικανοποίησής τους από τις παρεχόμενες υπηρεσίες για το χρονικό διάστημα 2000-2012, δεδομένου ότι η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσταστο κομμάτι της επιστημονικής δράσης και ταυτότητας μας.
Επιπλέον είναι σημαντικό να καταγράφει και να αξιολογεί κανείς συστηματικά με ποσοτικούς, αλλά και ποιοτικούς τρόπους τη δουλειά του  με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, εκτός από το να περιορίζεται στην υιοθέτηση της αντίληψης «κάλλιον το προλαμβάνειν παρά το θεραπεύειν».
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης & Αγοράς του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στόχος της ήταν να διερευνηθεί ο βαθμός ικανοποίησης των εξυπηρετούμενων και οι αντιλήψεις τους για την επίδραση των προγραμμάτων στη προσωπική και επαγγελματική ζωή τους, αλλά και στις ζωές του άμεσου περιβάλλοντός τους
Η διπλανή εικόνα αποτελεί την αναρτημένη ανακοίνωση στη 2η Πανελλήνια Διεπιστημονική Διημερίδα των Κέντρων Πρόληψης στη Θεσσσαλονίκη.