Συμβουλευτική υποστήριξη οικογενειών για την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών


Το πρόγραμμα αποτέλεσε δράση που ήταν ενταγμένη
στο Επιχειρησιακό Σχέδιο «Αναζωογόνηση της περιοχής εργατικών κατοικιών Φοίνικα στην Καλαμαριά» στα πλαίσια του μέτρου 3.9 «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας-ΕΚΤ» ΠΕΠ Κεντρκής Μακεδονίας.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος υλοποιήθηκαν δράσεις με στόχο:
Α) Την διάδοση της φιλοσοφίας σχετικά με την πρόληψη της χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών.
  • Ημερίδες δημοσιοποίησης του προγράμματος και κινητοποίησης των κατοίκων του Φοίνικα για συμμετοχή σε αυτό,
  • Δημιουργία ενημερωτικών εντύπων για γονείς και νέους,
  • Δημιουργία διαφημιστικού σποτ,
  • Δημιουργία interactive παιχνιδιού (RΕSIST).
B) Την ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων που συμβάλλουν στην αποτροπή της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στους νέους.
  • Κύκλος ανοιχτών συναντήσεων για γονείς,
  • Ομάδες νέων.Comments