Εκπαιδευτικά υλικά

Η
«ΕΛΠΙΔΑ» ως ένας από τους αναγνωρισμένους φορείς, από τον ΟΚΑΝΑ, στο σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας επιδιώκοντας την καινοτομία και πρωτοτυπία
 έχει σχεδιάσει και εκδώσει σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, τα εξής πρωτότυπα εκπαιδευτικά υλικά : 

Η ΕΛΠΙΔΑ είναι ένας από τους φορείς που διαθέτει επίσημη άδεια για την εφαρμογή προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στα σχολεία, αλλά και την εποπτεία και την υποστήιξη των εκπαιδευτικών που τα υλοποιούν σε μαθητές.  Η άδεια αυτή είναι το αποτέλεσμα μνημονίου συνεργασίας που υπογράφτηκε ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) (2011).