Νιώθω ασφαλής στο σχολείο μου

Το εκπαιδευτικό υλικό «Νιώθω ασφαλής στο σχολείο μου» δημιουργήθηκε την περίοδο 2007-2008. 
Μετά την πιλοτική του εφαρμογή, αξιολογήθηκε και ξαναεφαρμόστηκε συνολικά σε 1280 μαθητές από 43 δασκάλους 20 σχολείων της ανατολικής Θεσσαλονίκης.  Από τότε αποτελεί βασικό εκπαιδευτικό υλικό της ΕΛΠΙΔΑΣ και εφαρμόζεται ανελειπώς κάθε χρόνο σε αρκετά σχολεία.
Κύριος σκοπός του εκπαιδευτικού υλικού είναι η πρόληψη της βίας – επιθετικότητας καθώς και η προαγωγή της ασφάλειας στο χώρο του σχολείου. Οι επιμέρους στόχοι του αφορούν την :
  • κατανόηση της έννοιας της βίας και των μορφών έκφρασης της, 
  • αναγνώριση και κατανόηση των δύσκολων συναισθημάτων καθώς και την εκμάθηση τρόπων διαχείρισης τους, 
  • ανάπτυξη των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών και σύνδεση αυτών με την αντιμετώπιση της βίας, 
  • ενίσχυση κλίματος συνεργασίας στην τάξη και βελτίωση των υφιστάμενων διαπροσωπικών σχέσεων.
Αποτελείται από 10 δίωρες βιωματικές συναντήσεις, η εφαρμογή των οποίων στηρίζονται στο μοντέλο κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων που στοχεύει στη διαμόρφωση συμπεριφορών που προάγουν τη ψυχικοκοινωνική υγεία. Αξιοποιεί τη βιωματική μάθηση, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να εμπλακούν ενεργά στην απόκτηση γνώσης, να ενισχύσουν την ικανότητα μάθησης, να γίνουν πιο υπεύθυνοι έτσι ώστε να διαμορφώσουν μια κοινή εμπειρία που δύναται να οδηγήσει σε δράσεις προς την κατεύθυνση κοινωνικών αλλαγών στο σχολικό περιβάλλον.

Η εφαρμογή του σε μαθητές προϋποθέτει την εκπαίδευση του συντονιστή-δασκάλου στο υλικό (15 ώρες) και την εποπτεία από στελέχη της ΕΛΠΙΔΑΣ σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του (20 ώρες).
Εμπειρίες από την εφαρμογή του προγράμματος

Ξεκινήσαμε το πρόγραμμα με την ελπίδα ότι κάτι πολύ θετικό θα βγει στο τέλος. Κάτι ωφέλιμο που, και εμάς ως εκπαιδευτικούς θα μας βοηθήσει να χειριστούμε καταστάσεις βίας, που καθημερινά αντιμετωπίζουμε μεταξύ των μαθητών μας και τους μαθητές μας θα βοηθήσει να συνειδητοποιήσουν τι είναι αυτό που τους οδηγεί στη βία και να το χειριστούν. 

Δέσποινα Μαρχαβίλα και Παναγιώτης Μουλαράς 
 Δάσκαλοι Δ΄ Τάξης 2ου Δημοτικού Ν. Μηχανιώνας 


Τα οφέλη πολλά και σημαντικά. Τόσο για μένα, σε προσωπικό επίπεδο, όσο και για το σχολείο, παιδιά και δασκάλους. Ήταν μια πορεία με δυσκολίες, προκλήσεις, μικρές και μεγάλες χαρές που οδήγησε τελικά στον πολυπόθητο στόχο: τη δημιουργία ενός σχολείου πραγματικά περισσότερο ασφαλούς.

Φάνης Καρύδας 
Διευθυντής 1ου Δημοτικού Ν. Μηχανιώνας 


Τα παιδιά έμαθαν να μιλούν περισσότερο όταν κάτι τους ενοχλεί, σε συμμαθητές, δασκάλους, γονείς. Η λεκτική βία έχει περιοριστεί πολύ, έμαθαν να κοιτούν και το διπλανό, να συνεργάζονται καλύτερα όταν τους ζητηθεί, να ζητούν συγνώμη, να παραδέχονται ότι φταίνε, στο μερίδιο που τους αναλογεί... πιστεύω ότι ήταν ένα μοναδικό δώρο στους εαυτούς μας.

Μαρία Τζιώτζιου
Δασκάλα Γ΄ τάξης 2ου Δημοτικού Ν. Μηχανιώνας